У К Р А Ї Н А

 

                                           ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

09.06.2017р.                                                                    17  сесія 7скликання

                                           Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення місцевих податків та затвердження порядків їх справляння на 2018р.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, сільська  рада                                                                 

В И Р І Ш И Л А : 

1.       Встановити на території  Великокрушлинецької   сільської  ради податок , який складається з:

      1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

    1.2. Транспортного податку та затвердити Порядок його    справляння згідно з додатком №2.

      1.3. Плати за землю в частині земельного податку та затвердити  Порядок  її справляння згідно з додатком №3.

2.     Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради єдиний податок та затвердити порядок його справляння згідно з додатком №4.

3.  Встановити  на  території   Великокрушлинецької  сільської  ради  акцизний   податок  з  реалізації  суб»єктами  господарювання  роздрібної   торгівлі  підакцизних  товарів   та  затвердити  Порядок  його  справляння.

      4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2018  року.

       6.  Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

Сільський голова                                                                В.М.Бондаренко

 

 

 

 

 

                                                                      У К Р А Ї Н А

                                            ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                        ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

09.06.2017р.                                                                     17сесія 7скликання

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення   ставок  на  нерухоме   майно,  відмінне  від  земельної  ділянки   та  затвердження  Порядку  його  справляння   на  2018  рік

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  розділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

                                                                                          

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради   податок  на  нерухоме   майно  відмінне  від  земельної  ділянки   на  2018  рік.

1.1  Ставка  податку   для  об»єктів   житлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності  фізичних   осіб   становить  0,03 %  розміру  мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом   на  1  січня  звітного  (  податкового )  року   за  1  кв.м   бази  оподаткування.

1.2   У  2017  році  ставки  податку  для  об»єктів  нежитлової   нерухомості,  що  перебувають  у  власновсті  фізичних  осіб,  становить  0  %  розміру   мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом   на  1  січня  звітного  (  податкового )  року   за  1  кв.м   бази  опдаткування.

1.3. Встановити  ставки  податку  для  об»єктів  нежитлової нерухомості  ,  що  перебувають  у  власності    фізичних  осіб  підприємців   та  юридичних   осіб  0,03  %  розміру   мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом   на  1  січня  звітного  (  податкового )  року   за  1  кв.м   бази  оподаткування.

2. Затвердити  Порядок  справляння  податку   на  нерухоме  майно,  відмінне   від  земельної  ділянки  згідно  з  додатком  №  1.

      4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2018  року.

       6.  Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

Сільський голова                                В.М.Бондаренко

 

 

 

 

                                                            У  К  Р  А  Ї  Н  А                   

                                              ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                       ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ            ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                            

           23243      с.Великі  Крушлинці          вул.Грушевського,39      телефон  -  58-25-42   

                                

         09.06.2017 року                                                                                   17  сесія  7   скликання

        «Про  встановлення  ставок земельного   податку

          на  території   Великокрушлинецької сільської ради»

                           У  відповідності   до ч.1 ст.59 п. 24   ст.26   Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування  в

               Україні»,  ст.ст.  7,9,12 Податкового кодексу України ,   сільська   рада 

 

                                                                          В  И  Р  І  Ш  И Л  А:

                  1.Встановити  ставки земельного  податку  на  території  Великокрушлинецької сільської

                      ради  ставку  земельного  податку  в розмірі  5%  від  нормативно – грошової оцінки

                     площі  ріллі  по  Вінницькій області, земельні  ділянки  в яких  проведена  так не проведена

                     грошова (за межами  населеного пункту).

                  2.Встановити    ставки  земельного податку  на території  Великокрушлинецької

                      сільської  ради  в відсотках до нормативно – грошової оцінки земель:

-          для житлової забудови  - 0.06 %; 

-          рілля  - 0.3%

-          пасовища  - 0.6%

-          багаторічні  насадження  - 0.6%

-          комерційного призначення – 8%

                 3 Встановити  ставку  земельного податку  для  господарчих  дворів  за межами населеного

                    пункту, де проведена  грошова  оцінка  та не проведена  грошова   оцінка – 1.2.

                  4. Встановити  ставку  земельного  податку  за землі  водного фонду:

                     в межах  населеного   пункту, де проведена та не проведена  грошова оцінка   1.0%;

                    за межами  населеного  пункту , де  проведена  грошова  оцінка, де не проведена

                     грошова оцінка – 1.0.

                 5.Дане рішення  вступає  в  дію    з  дня оприлюднення.

                 4.Контроль  за  виконанням  даного рішення  покласти  на комісію  сільської  ради з питаньсоціально-економічного розвитку ,планування  бюджету,фінансів. земельних відносин.

 

   Сільський  голова:                                      В.М.Бондаренко

 

 

 

                                            

                                        У К Р А Ї Н А

 

                               ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

09.06.2017р.                                                                     17сесія 7скликання

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення на території В.-Крушлинецької с/р акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  роділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради  акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів .

2. Затвердити  Порядок  справляння  акцизного  податку  з  реалізації  суб»єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів.

3. Затвердити   ставку   податку  в  розмірі  5  відсотків  від  вартості реалізованих підакцизних  товарів,  відповідно   до  затвердженого   порядку.

      4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2018  року.

6.       Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

 

 

Сільський    голова                                В.М.Бондаренко

                                            

                                        У К Р А Ї Н А

 

                               ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

09.06.2017р.                                                                     17сесія 7скликання

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення на території В.-Крушлинецької   єдиного  податку  на  2018  рік

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  розділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької  сільської ради  єдиний  податок  :

-  для  першої  групи  платників  єдиного  податки -  10 % розміру  прожиткового мінімуму  встановленого   на  1  січня  звітного  року  ;

-  для  другої  групи  платників   єдиного  податку  -  20 %  розміру  мінімальної  заробітної  плати   встановленої   на  1  січня  звітного  року.

 

4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2018  року.

6.        Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

 

 

Сільський голова                                В.М.Бондаренко

 

 

                                         

 

                                           У К Р А Ї Н А

 

                               ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

09.06.2017р.                                                                     17сесія 7скликання

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення  ставок  транспортного податку.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  роділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради    транспортний   податок  .

2.  Затвердити  Порядок  його  справляння  згідно  з  додатком  №  2.

3.  Затвердити  ставку   податку  податку   з  розрахунку    на  календарний  рік   в  розмірі  25000  грн.  за  кожен  легковий  автомобіль,  який  використовується  до  5  років  і  має  вартімть понад  375 мінімальних зарплат.

   4.        Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

 

 

Сільський голова                                В.М.Бондаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                      У К Р А Ї Н А

                                           ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

15.06.2018р.                                                                    22 сесія 7скликання

                                           Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення місцевих податків та затвердження порядків їх справляння на 2019р.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, сільська  рада                                                                 

В И Р І Ш И Л А : 

1.       Встановити на території  Великокрушлинецької   сільської  ради податок , який складається з:

      1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

    1.2. Транспортного податку та затвердити Порядок його    справляння згідно з додатком №2.

      1.3. Плати за землю в частині земельного податку та затвердити  Порядок  її справляння згідно з додатком №3.

2.     Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради єдиний податок та затвердити порядок його справляння згідно з додатком №4.

3.  Встановити  на  території   Великокрушлинецької  сільської  ради  акцизний   податок  з  реалізації  суб»єктами  господарювання  роздрібної   торгівлі  підакцизних  товарів   та  затвердити  Порядок  його  справляння.

      4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2019  року.

       6.  Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

Сільський голова                                                                В.М.Бондаренко

 

 

 

 

                                                                      У К Р А Ї Н А

                                            ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                        ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

15.06.2018р.                                                                     22сесія 7скликання

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення   ставок  на  нерухоме   майно,  відмінне  від  земельної  ділянки   та  затвердження  Порядку  його  справляння   на  2019  рік

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  розділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада                                

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради   податок  на  нерухоме   майно  відмінне  від  земельної  ділянки   на  2019  рік.

1.1  Ставка  податку   для  об»єктів   житлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності  фізичних   осіб   становить  0,03 %  розміру  мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом   на  1  січня  звітного  (  податкового )  року   за  1  кв.м   бази  оподаткування.

1.2   У  2017  році  ставки  податку  для  об»єктів  нежитлової   нерухомості,  що  перебувають  у  власновсті  фізичних  осіб,  становить  0  %  розміру   мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом   на  1  січня  звітного  (  податкового )  року   за  1  кв.м   бази  опдаткування.

1.3. Встановити  ставки  податку  для  об»єктів  нежитлової нерухомості  ,  що  перебувають  у  власності    фізичних  осіб  підприємців   та  юридичних   осіб  0,03  %  розміру   мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом   на  1  січня  звітного  (  податкового )  року   за  1  кв.м   бази  оподаткування.

2. Затвердити  Порядок  справляння  податку   на  нерухоме  майно,  відмінне   від  земельної  ділянки  згідно  з  додатком  №  1.

      4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2019  року.

       6.  Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

Сільський голова                             В.М.Бондаренко

 

 

 

 

                         

 

 

 

                                                   У К Р А Ї Н А

                               ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

15.06.2018р.                                                                     22сесія 7скликання

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення на території В.-Крушлинецької с/р акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  роділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради  акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів .

2. Затвердити  Порядок  справляння  акцизного  податку  з  реалізації  суб»єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів.

3. Затвердити   ставку   податку  в  розмірі  5  відсотків  від  вартості реалізованих підакцизних  товарів,  відповідно   до  затвердженого   порядку.

      4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2019  року.

6.       Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

 

 

Сільський    голова                                В.М.Бондаренко

                                             

 

 

 

 

                                                       У К Р А Ї Н А

 

                               ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

15.06.2018р.                                                                     22сесія 7скликання

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення на території В.-Крушлинецької   єдиного  податку  на  2019  рік

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  розділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької  сільської ради  єдиний  податок  :

-  для  першої  групи  платників  єдиного  податки -  10 % розміру  прожиткового мінімуму  встановленого   на  1  січня  звітного  року  ;

-  для  другої  групи  платників   єдиного  податку  -  20 %  розміру  мінімальної  заробітної  плати   встановленої   на  1  січня  звітного  року.

 

4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2019  року.

6.        Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

 

 

Сільський голова                                В.М.Бондаренк

       

 

 

 

                                                    У К Р А Ї Н А

 

                               ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

15.06.2018р.                                                                     22сесія 7скликання

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення  ставок  транспортного податку.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  роділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради    транспортний   податок  .

2.  Затвердити  Порядок  його  справляння  згідно  з  додатком  №  2.

3.  Затвердити  ставку   податку  податку   з  розрахунку    на  календарний  рік   в  розмірі  25000  грн.  за  кожен  легковий  автомобіль,  який  використовується  до  5  років  і  має  вартість понад  375 мінімальних зарплат.

   4.        Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

 

 

Сільський голова                             В.М.Бондаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          У  К  Р  А  Ї  Н  А                   

                                                              ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                                     ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ            ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                             

           23243      с.Великі  Крушлинці          вул.Грушевського,39      телефон  -  58-25-42   

                                                                               

                                                                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я №                       

          15.06 .2018 року                                                                                                     22  сесія  7   скликання

        «Про  встановлення   на  території   В-Крушлинецької

        сільської ради ставок  та пільг із сплати  земельного

         податку  на 2019 рік. »

 

                          Керуючись абзацами другим і третім пункту   284.1  статті 284 Податкового кодексу України та

                  пунктом 24  частини першої ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,

                  сільська  рада

                                                                          В  И  Р  І  Ш  И Л  А:

               1.Встановити  на   території    Великокрушлинецької  сільської  ради:

                    а) ставки земельного  податку згідно з додатком 1;

                    б) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно  до пункту 284.1 статті 284

                        Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком  2.

               2.Дане рішення підлягає оприлюдненню  в засобах масової інформації.

               3. Контроль за виконанням   даного  рішення покласти  на   постійну  комісію  сільської ради  з

                    питань соціально – культурного  розвитку, бюджету та комунальної власності.

 

                                Сільський  голова:                           В.М.Бондаренко..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Додаток 1

 

                             до   рішення В-Крушлинецької

                             сільської  ради « Про  встановлення ставок

                            та пільг  із сплати земельного податку на 2019 рік

                     від   15.06.2018 р.

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюютьсяна 2019рік та вводяться в дію
          з 01.01.2019рокуна території   Великокрушлинецької сільської  ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

0500000000

0520600000

0520680803

      с. Великі  Крушлинці Вінницького району

       Вінницької області

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

   2.00

  2.00

     2.00

  2.00

01.02

Для ведення фермерського господарства4

     х

   х

     х

   х

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

     2.0

  1.0

     2.0

  2.0

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

     2.0

   1.0

    2.0

  1.0

01.05

Для індивідуального садівництва4

     1.0

    0.6

    0.6

  0.6

01.06

Для колективного садівництва4

      х

     х

    х

    х

01.07

Для городництва4

      х

    1.0

     х

     1.0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

       х

    0.6

     х

   0.6 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

       х

    х

     х

    х

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

       х

    х

    х

    х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

      х

     х

     х

   х

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

       х

    х

      х

   х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

       2.0

     х

      2.0

    х

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

        2.0

      1.0

      2.0

     1.0

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

       х

 

0.06

 

         х

 

    х

02.02

Для колективного житлового будівництва4

      х

    х

        х

     х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

      х

    х

        х

     х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

       х

    х

       х

    х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

      х

    х

        х

     х

02.06

Для колективного гаражного будівництва

      х

    х

        х

     х

02.07

Для іншої житлової забудови 

      х

    0.06

        х

     х

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

       х

 

    0.06

 

       х

 

     х

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

 

         х

 

     х

 

        х

 

    х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

 

        х

 

    х

 

         х

 

     х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

 

      х

 

      х

 

       х

 

     х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

 

      х

 

     х

 

        х

 

    х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

 

       х

 

     х

 

       х

 

     х

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

 

       х

 

      х

 

        х

 

      х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

     

     3.0

 

     3.0

 

      х

 

     х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

    х

    х

      х

   х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

       х

    х

    х   

   х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

      х

     х

     х

    х

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

        х

    х

     х

     х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

      х

    х

       х

     х

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

       х

    х

        х

     х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

       х

     х

        х

     х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

       х

     х

        х

     х

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

       3.00

     3.00

       х

     х

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

       х

     х

      х

     х

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

      х

    х

      х

     х

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

      х

    х

      х

     х

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

      х

     х

     х

    х

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

       х

    х

     х

    х

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

       х

   х

      х

    х

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

       х

   х

      х

     х

04.08

Для збереження та використання заказників

        х

   х

      х

     х

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

        х

    х

      х

    х

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

       х

    х

       х

    х

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

      х

     х

       х

    х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

       х

    х

       х

     х

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

       х

    х

      х

     х

06.03

Для інших оздоровчих цілей

       х

    х

      х

     х

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

       х

    х

      х

     х

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

          х

      х

         х

      х

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

         х

     х

         х

     х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

         х

     х

         х

     х

07.04

Для колективного дачного будівництва 

         х

     х

         х

     х

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

         х

     х

         х

     х

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

         х

      х

         х

     х

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

         х

     х

          х

    х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

        х

    х

         х

    х

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

       х

    х

         х

    х

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

        х

      х

       х

     х

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

          х

        х

       х

     х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

          х

       х

        х

     х

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

       1.0

      1.0

       1.0

    1.0

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

       х

     х

       х

    х

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

       х

      х

       х

   х

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

       х

       х

       х

   х

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

       х

      х

       х

    х

10.06

Для сінокосіння

       х

      х

       х

     х

10.07

Для рибогосподарських потреб

        1.0

      1.0

       1.0

   1.0

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

        х

      х

       х

    х

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

        х

      х

       х

      х

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

        х

     х

       х

      х

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

       х

     х

       х

      х

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

      1.0

      1.0

         1.0

      1.0

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

  

        х

 

     х

 

         х

 

      х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

        х

 

      х

 

         х

 

     х

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

 

        х

 

     х

 

        х

 

     х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

 

        х

 

      х

 

       х

 

    х

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

         х

 

     х

 

         х

 

      х

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

 

       х

 

    х

 

         х

 

      х

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 

        х

 

    х

 

          х

 

      х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 

        х

 

     х

 

         х

 

     х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

 

       х

 

      х

 

       х

 

    х

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 

       х

 

      х

 

       х

 

    х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

 

       х

 

      х

 

       х

 

    х

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

 

 

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

         х

       

      х

       

        х

       

    х

   

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

 

      3.0

 

     х

 

      3.0

 

     х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

   

       3.0

 

     х

 

     3.0

 

    х

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

        3.0

     х

     3.0

      х

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

         х

      

      х

        

        х

       

    х

   

16

Землі запасу

        х

       х

        х

     х

17

Землі резервного фонду

        х

       х

        х

     х

18

Землі загального користування4

         х

     х

        х

    х

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

         х

      

      х

       

        х

       

    х

   

 

 

 

 

 

 

 

                         Секретар сільської  ради:                       Л.П.Нечипорук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Додаток 2

 

                             до  рішення  про  встановлення ставок

                            та пільг  із сплати земельного податку на 2019 рік

                   від   15.06.2018 р.

 

                                                                                      ПЕРЕЛІК

                                       пільг для фізичних  та юридичних  осіб, наданих  відповідно до пункту  284.1

                                                статті 284 Податкового   кодексу   України, із сплати земельного податку

 

                                           Пільги встановлюються на  2019 рік та вводяться в дію  з 01.01.2019 року.

 

                   Адміністративно – територіальні одиниці  або населені пункти, або території  об’єднаних

                                           територіальних громад,   на які  поширюється  дія рішення  ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

0500000000

0520600000

0520680803

      с. Великі  Крушлинці

 

   Група  платників,категорія/цільове призначення  земельних  ділянок

Розмір пільги ( відсотків  суми податкового зобов’язання  за  рік)

Органи  державної  влади,органи місцевого самоврядування

                    100

Релігійні організації України, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому  законом порядку,  за земельні  ділянки, надані для будівництва і обслуговування  культових та інших будівель,необхідних для забезпечення їх  діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

                    100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування,заклади культури,науки, освіти,охорони здоров’я , соціального захисту,фізичної культури та спорту, які повністю утримуються  за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

                     100

 

 

 

                       Секретар   сільської   ради:                               Л.П.Нечипорук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          У  К  Р  А  Ї  Н  А                    

                                                              ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                                     ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ            ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                             

           23243      с.Великі  Крушлинці          вул.Грушевського,39      телефон  -  58-25-42   

                                  

                                                                            Р  І  Ш  Е  Н   Н  Я  №1

 

          26.09 .2018 року                                                                                                     23  сесія  7   скликання

        «Про   внесення  змін до рішення17 сесії 7 скликання

        від 09.06.2017 року та  22 сесії   7 скликання

         від15.06.2018 року  про  встановлення   на  території

        В-Крушлинецької сільської ради ставок  та пільг із сплати

        земельного  податку  на 2019 рік»щодо оподаткування

         земель  зайнятих лісовими насадженнями».

 

                              Відповідно  до Закону України від  10 липня 2018 року № 2497- У11 « Про  внесення  змін до

                       Податкового кодексу України  та  деяких законів України  щодо стимулювання утворення та діяльності

                       сімейних   фермерських господарств», який набрав  чинності  з 15.08.2018 р. внесено  зміни до

                       ст. 273, відповідно до яких  передбачається оподаткування земельним податком  лісових земель,

                        сільська  рада

                                                                                       В  И  Р  І  Ш  И Л  А:

 

                        1.  Пункт 1.1 рішення 17 сесії 7 скликання «Про встановлення на території  В-Крушлинецької 

                             сільської   ради  ставок та пільг із  сплати земельного  податку на 2018рік»  викласти   в  такій редакції:

                        - ставка земельного податку  на земельні  ділянки, вкриті лісовими насадженнями в розмірі

                          0.3% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області  за межами населеного пункту.

                      2.Термін дії  рішення  до 31.12.2018 року.

                      3.Внести зміни  в п.1.1  рішення  22 сесії 7 скликання  від 15.06.2018 року  «Про встановлення на території

                          В-Крушлинецької сільської   ради  ставок та пільг із  сплати земельного  податку на 2019 рік», а саме:

                       в додатку 1  код 09.01 для ведення лісового господарства і пов’язаних  з ним послуг та код 09.02 для іншого

                       лісогосподарського призначення встановити:

                        - за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено(незалежно від їх місцезнаходження)для

                           юридичних та фізичних осіб 0.1%;

                        - за земельні ділянки за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено

                          для юридичних та фізичних осіб 1%.

                      4.Контроль за виконання даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань

                         соціально – економічного розвитку,планування,бюджету, фінансів та   цін.

 

                                             Сільський  голова:                         В.М.Бондаренко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж