У К Р А Ї Н А

 

                                           ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

09.06.2017р.                                                                    17  сесія 7скликання

                                           Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення місцевих податків та затвердження порядків їх справляння на 2018р.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, сільська  рада                                                                 

В И Р І Ш И Л А : 

1.       Встановити на території  Великокрушлинецької   сільської  ради податок , який складається з:

      1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

    1.2. Транспортного податку та затвердити Порядок його    справляння згідно з додатком №2.

      1.3. Плати за землю в частині земельного податку та затвердити  Порядок  її справляння згідно з додатком №3.

2.     Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради єдиний податок та затвердити порядок його справляння згідно з додатком №4.

3.  Встановити  на  території   Великокрушлинецької  сільської  ради  акцизний   податок  з  реалізації  суб»єктами  господарювання  роздрібної   торгівлі  підакцизних  товарів   та  затвердити  Порядок  його  справляння.

      4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2018  року.

       6.  Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

Сільський голова                                                                В.М.Бондаренко

 

 

 

 

 

                                                                      У К Р А Ї Н А

                                            ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                        ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

09.06.2017р.                                                                     17сесія 7скликання

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення   ставок  на  нерухоме   майно,  відмінне  від  земельної  ділянки   та  затвердження  Порядку  його  справляння   на  2018  рік

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  розділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

                                                                                          

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради   податок  на  нерухоме   майно  відмінне  від  земельної  ділянки   на  2018  рік.

1.1  Ставка  податку   для  об»єктів   житлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності  фізичних   осіб   становить  0,03 %  розміру  мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом   на  1  січня  звітного  (  податкового )  року   за  1  кв.м   бази  оподаткування.

1.2   У  2017  році  ставки  податку  для  об»єктів  нежитлової   нерухомості,  що  перебувають  у  власновсті  фізичних  осіб,  становить  0  %  розміру   мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом   на  1  січня  звітного  (  податкового )  року   за  1  кв.м   бази  опдаткування.

1.3. Встановити  ставки  податку  для  об»єктів  нежитлової нерухомості  ,  що  перебувають  у  власності    фізичних  осіб  підприємців   та  юридичних   осіб  0,03  %  розміру   мінімальної   заробітної   плати,  встановленої  законом   на  1  січня  звітного  (  податкового )  року   за  1  кв.м   бази  оподаткування.

2. Затвердити  Порядок  справляння  податку   на  нерухоме  майно,  відмінне   від  земельної  ділянки  згідно  з  додатком  №  1.

      4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2018  року.

       6.  Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

Сільський голова                                В.М.Бондаренко

 

 

 

 

                                                            У  К  Р  А  Ї  Н  А                   

                                              ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                       ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ            ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                            

           23243      с.Великі  Крушлинці          вул.Грушевського,39      телефон  -  58-25-42   

                                

         09.06.2017 року                                                                                   17  сесія  7   скликання

        «Про  встановлення  ставок земельного   податку

          на  території   Великокрушлинецької сільської ради»

                           У  відповідності   до ч.1 ст.59 п. 24   ст.26   Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування  в

               Україні»,  ст.ст.  7,9,12 Податкового кодексу України ,   сільська   рада 

 

                                                                          В  И  Р  І  Ш  И Л  А:

                  1.Встановити  ставки земельного  податку  на  території  Великокрушлинецької сільської

                      ради  ставку  земельного  податку  в розмірі  5%  від  нормативно – грошової оцінки

                     площі  ріллі  по  Вінницькій області, земельні  ділянки  в яких  проведена  так не проведена

                     грошова (за межами  населеного пункту).

                  2.Встановити    ставки  земельного податку  на території  Великокрушлинецької

                      сільської  ради  в відсотках до нормативно – грошової оцінки земель:

-          для житлової забудови  - 0.06 %; 

-          рілля  - 0.3%

-          пасовища  - 0.6%

-          багаторічні  насадження  - 0.6%

-          комерційного призначення – 8%

                 3 Встановити  ставку  земельного податку  для  господарчих  дворів  за межами населеного

                    пункту, де проведена  грошова  оцінка  та не проведена  грошова   оцінка – 1.2.

                  4. Встановити  ставку  земельного  податку  за землі  водного фонду:

                     в межах  населеного   пункту, де проведена та не проведена  грошова оцінка   1.0%;

                    за межами  населеного  пункту , де  проведена  грошова  оцінка, де не проведена

                     грошова оцінка – 1.0.

                 5.Дане рішення  вступає  в  дію    з  дня оприлюднення.

                 4.Контроль  за  виконанням  даного рішення  покласти  на комісію  сільської  ради з питаньсоціально-економічного розвитку ,планування  бюджету,фінансів. земельних відносин.

 

   Сільський  голова:                                      В.М.Бондаренко

 

 

 

                                            

                                        У К Р А Ї Н А

 

                               ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

09.06.2017р.                                                                     17сесія 7скликання

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення на території В.-Крушлинецької с/р акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  роділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради  акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів .

2. Затвердити  Порядок  справляння  акцизного  податку  з  реалізації  суб»єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів.

3. Затвердити   ставку   податку  в  розмірі  5  відсотків  від  вартості реалізованих підакцизних  товарів,  відповідно   до  затвердженого   порядку.

      4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2018  року.

6.       Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

 

 

Сільський    голова                                В.М.Бондаренко

                                            

                                        У К Р А Ї Н А

 

                               ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

09.06.2017р.                                                                     17сесія 7скликання

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення на території В.-Крушлинецької   єдиного  податку  на  2018  рік

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  розділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької  сільської ради  єдиний  податок  :

-  для  першої  групи  платників  єдиного  податки -  10 % розміру  прожиткового мінімуму  встановленого   на  1  січня  звітного  року  ;

-  для  другої  групи  платників   єдиного  податку  -  20 %  розміру  мінімальної  заробітної  плати   встановленої   на  1  січня  звітного  року.

 

4.     Дане рішення   підлягає  оприлюдненню   в  засобах   масової   інформації.

       5.  Данне  рішення  набирає  чинності  з  01.01.2018  року.

6.        Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

 

 

Сільський голова                                В.М.Бондаренко

 

 

                                         

 

                                           У К Р А Ї Н А

 

                               ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

09.06.2017р.                                                                     17сесія 7скликання

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення  ставок  транспортного податку.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8,10, 12 розділу І ,  роділами  ХІІ ,ХІУ  , підрозділом  8  розділу  ХХ  та  пунктом  33  підрозділу  10  Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.   Встановити на території В.-Крушлинецької сільської ради    транспортний   податок  .

2.  Затвердити  Порядок  його  справляння  згідно  з  додатком  №  2.

3.  Затвердити  ставку   податку  податку   з  розрахунку    на  календарний  рік   в  розмірі  25000  грн.  за  кожен  легковий  автомобіль,  який  використовується  до  5  років  і  має  вартімть понад  375 мінімальних зарплат.

   4.        Контроль   за  виконання  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  соціально- економічного  розвитку,  планування,   бюджету,  фінансів  та  цін.

 

 

 

Сільський голова                                В.М.Бондаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж